PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DI DALAM GARIS PANDUAN GERAN PEMBANGUNAN PASARAN / MARKET DEVELOPMENT GRANT (MDG) 2015 BERMULA 1 DISEMBER 2015

kccci seminar

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DI DALAM GARIS PANDUAN GERAN PEMBANGUNAN PASARAN / MARKET DEVELOPMENT GRANT (MDG) 2015 BERMULA 1 DISEMBER 2015
 
Sukacita dimaklumkan bahawa MATRADE telah membuat beberapa perubahan di dalam garis panduan MDG 2015 yang digunapakai bermula 1 Disember 2015. Perubahan dibuat bagi memastikan lebih banyak syarikat-syarikat Perusahan Kecil and Sederhana (PKS) layak mendapat faedah dripada geran ini. Walaubagaimanapun, perubahan ini tertakluk kepada peruntukan Geran Pembangunan Pasaran yang ada serta memenuhi kriteria dan prosidur dalam garis panduan dari masa ke masa. Berikut merupakan perubahan yang dilakukan:
a. Kenaikan jumlah maksimum geran daripada RM800 kepada RM2,000 bagi aktiviti Misi Perdagangan dan Pelabuhan (TIM);
b. Kenaikan jumlah maksimum geran daripada RM800 kepada RM2,000 bagi aktiviti Misi Perdagangan Khusus (SMM) anjuran agensi-agensi kerajaan selain MATRADE, Persatuan Perdagangan, Dewan Perniagaan dan Badan Profesional; dan
c. Syarikat yang beroperasi kurang dari 1 tahun berstatus aktif boleh membuat permohonan MDG.
 
Sehubungan dengan ini, kerjasama daripada YBhg. Dato' untuk memanjangkan maklumat inin kepada syarikat-syarikat di bawah Klang Chinese Chamber of Commerce & Industry amat dihargai. Maklumat lengkap mengenai garis panduan MDG juga boleh didapati di Portal  MATRADE (www.matrade.gov.my). Sekiranya memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi Unit MDG MATRADE di talian +603 6207 7593.